סרטן שד 08.09.2020

התפתחות קלינית ומחקר מתמשך: אטזוליזומאב לטיפול בסרטן שד משולש שלילי גרורתי

תוצאות ניסויי מונותרפיה עם אטזוליזומאב ונתונים ממחקרי שילוב עם כימותרפיה, תוך התמקדות בתכנון, בשיטות ובממצאי המפתח של ניסוי IMpassion130

סרטן שד משולש שלילי (TNBC) מהווה כ-10%-15% מכל סרטני השד המאובחנים וקשור באגרסיביות גבוהה של הגידול ובתוצאים קליניים גרועים. טיפול חיסוני באמצעות מעכבי נקודת בקרה חיסונית התגלה כאופציה טיפולית יעילה עבור TNBC. תוצאות ניסוי IMpassion130 הובילו לאחרונה לאישור השילוב של אטזוליזומאב ו-nab-paclitaxel בטיפול קו ראשון בחולים עם TNBC חיובי מקומי או גרורתי שאינו ניתן לניתוח.

מאמר זה מסכם את ההתפתחות הקלינית והמחקר המתמשך על אטזוליזומאב בטיפול ב-TNBC גרורתי. במאמר נבחנו תוצאות ניסויי מונותרפיה עם אטזוליזומאב ונתונים ממחקרי שילוב עם כימותרפיה, תוך התמקדות מיוחדת בתכנון, בשיטות ובממצאי המפתח של ניסוי IMpassion130.

אישורו של אטזוליזומאב בשילוב עם nab-paclitaxel מייצגים התקדמות חשובה בטיפול ב-TNBC גרורתי. לשילוב זה פרופיל חיובי מבחינת היחס בין תועלת לסיכונים והטיפול קשור בתוצאים משופרים ובעלי משמעות קלינית גבוהה. עם זאת, יש צורך במחקר נוסף כדי לזהות סמנים ביולוגיים ברורים לתגובה לטיפול כמו גם אסטרטגיות חיסוניות חדשות שישלבו אטזוליזומאב עם תרופות אחרות נגד סרטן השד.

מקור:

Pérez-García, J., Soberino, J., Racca, F., Gion, M., Stradella, A., & Cortés, J. (2020). Atezolizumab in the treatment of metastatic triple-negative breast cancer. Expert opinion on biological therapy, 20(9), 981–989. https://doi.org/10.1080/14712598.2020.1769063

נושאים קשורים:  מחקרים,  PD-1 /PD-L1,  סרטן שד משולש שלילי,  atezolizumab,  מעכבי נקודת בקרה חיסונית,  אימונותרפיה