סרטן הכבד 02.06.2024

חשיבות תפקוד כבד תקין בעת טיפול לסרטן כבד

במחקר נבחנה משמעות שמירה על תפקוד כבדי תקין ככל האפשר במהלך טיפול משולש עבור קרצינומה בלתי נתיחה של הכבד. הנה המסקנות

סרטן הכבד. אילוסטרציה

טיפול משולב הוא האסטרטגיה המועדפת לטיפול בקרצינומה בלתי נתיחה של הכבד (unresectable Hepatocellular Carcinoma - uHCC). עתודת התפקוד הכבדי חשובה במהלך הטיפול עבור HCC.

במחקר זה נבדקים עם u-HCC טופלו עם משלב של כימותרפיה מוזלפת ישירות לעורק הכבד (Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy - HAIC), מעכבי טירוזין קינאז (Tyrosine Kinase Inhibitors - TKI) ומעכבי PD-1 (Programmed Cell Death Protein 1) על מנת לבחון את התגובה לטיפול, שרידות ללא התקדמות מחלה (Progression Free Survival - PFS) ובטיחות.

במחקר נכללו 162 נבדקים עם u-HCC אשר טופלו עם משלב של HAIC,יTKI ומעכבי PD-1. החוקרים גם העריכו PFS בריבוד לפי דרגת חומרת המחלה לפי מדד Child-Pughי(CP) ושינוי בציון CP במהלך הטיפול.

תוצאות המחקר הדגימו כי PFS חציוני עמד על 11.7 חודשים עבור נבדקים עם ציון A במדד CPי(CPA) ועל 5.1 חודשים עבור נבדקים בקבוצת CPBי (p=0.013). שיעורי תגובה אובייקטיבים עמדו על 61.1% עבור נבדקים בקבוצת CPA לעומת 27.8% בקבוצת CPBי(p=0.002). שיעורי ההמרה עמדו על 16% בקבוצת CPA לעומת 0% בקבוצת CPBי(p=0.078).

במהלך הטיפול, ציוני CP של הנבדקים בקבוצת CPA שהדגימו תגובה חלקית או מלאה לטיפול החמירו פחות בהשוואה לאלה עם מחלה יציבה או מתקדמת. בקבוצת הנבדקים עם ציון 5 במדד CP, נבדקים אשר לא חוו שינוי בציון CP הדגימו PFS ארוך יותר בהשוואה לאלה עם החמרה בציון CP (לא הושג לעומת 7.9 חודשים; p=0.018).

CPB נמצא כגורם סיכון עצמאי לירידה בתגובה לטיפול ו-PFS. נבדקים בקבוצת CPA הגיבו טוב יותר לטיפול המשולב והציגו פחות תופעות לוואי לטיפול בהשוואה לנבדקים בקבוצת CPB.

מסקנת החוקרים היתה כי טיפול משולש עשוי להיטיב יותר עם נבדקים עם u-HCC שלהם תפקוד כבדי טוב יותר, ועל כן חשוב לשמר את מצב התפקוד הכבדי במהלך כל הטיפול.

מקור:

Xiao, Y., Deng, W., Luo, L. et al. Beneficial effects of maintaining liver function during hepatic arterial infusion chemotherapy combined with tyrosine kinase and programmed cell death protein-1 inhibitors on the outcomes of patients with unresectable hepatocellular carcinoma. BMC Cancer 24, 588 (2024). https://doi.org/10.1186/s12885-024-12355-x

נושאים קשורים:  קרצינומה בלתי נתיחה של הכבד,  מדד Child-Pugh,  שרידות ללא התקדמות,  תגובה לטיפול,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו