שירותי בריאות כללית מכריזה על קונקורס לניהול מחלקת אורתופדיה, מרכז רפואי יוספטל

תאריך פרסום המודעה: 20.06.2024

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: אילת

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית - חטיבת בתי חולים מכריזה על קונקורס לניהול המחלקה הבאה:

מס'         מחלקה              בית חולים
901       אורתופדיה      מרכז רפואי יוספטל

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 23.07.2024.

המסמכים הדרושים:
*מכתב בקשה.
*קורות חיים.
*פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים.
*תצלום רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
*עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד.
*תמונת פספורט.
*המלצות עדכניות - אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין (ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר) לח"מ לכתובת המייל:Konkors@clalit.org.il

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הקונקורס, בעל ותק של 48 (ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.

על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל לכתובת המייל:Konkors@clalit.org.il